top of page
03_gallery_1111.jpg

Vilkår og Betingelser 

Introduksjon  

Disse brukervilkårene (heretter "vilkår") utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg (“brukeren”) og Bikeloop. Ved å bruke sykkelparkeringsautomaten og mobil applikasjonene (“app’en”), godtar du disse vilkårene og forplikter deg til å følge dem. 

Vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annet uten spesielt varsel. Den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses her.

Bruk av sykkelparkeringsautomat og app 

Sykkelparkeringsautomaten og appen er utviklet for å gi en trygg og sikker oppbevaring av sykler for brukere som har behov for å parkere sykkelen sin på et offentlig sted.  

 

Bikeloop er utviklet for standard størrelse sykler. Familie-, laste-sykler og long-tails får ikke plass i boksene. Det er kun plass til en sykkel per boks.  

Det finnes en krok på venstre siden inne i boksen for å henge fra seg hjelm og sykkelvesker.  Det er ikke tillatt å oppbevare andre ting på gulvet enn en sykkel. Alt annet skal henge på kroken. Det er ikke tillatt å oppbevare andre ting enn sykler og tilknyttet utstyr. Du kan altså ikke oppbevare brannfarlig material, kjemikaler eller noe annet som er helsefarlig for mennesker eller dyr.  

 

Som bruker skal du vise tilbørlig aktsomhet når du parkerer eller henter ut en sykkel. Bikeloop AS er derfor ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av uforsvarlig bruk eller hærverk.  

Bryter du retningslinjene gitt her, kan du bli holdt økonomisk ansvarlig for skade og tap på utstyr og tredjepart.  

Du er innforstått med at feil kan oppstå. Bikeloop skal rette feilen så snart som mulig og innen rimelig tid. Bikeloop kompenserer normalt ikke brukeren for medgått tid. 

Personvern  

Vi forstår viktigheten av personvern og forplikter oss til å beskytte brukerdataene dine. Personopplysningene dine vil bli behandlet i henhold til personvernlovgivningen i Norge samt GDPR, og vi vil kun samle inn, bruke og lagre informasjon som er nødvendig for å tilby deg tjenesten. 

Aldersgrense og brukeransvar  

Aldersgrensen for å bruke tjenesten er 15 år.  

 

Som bruker av sykkelparkeringsautomaten og appen er du ansvarlig for å følge disse vilkårene og enhver gjeldende lov og forskrift. Du skal ikke bruke tjenesten på en måte som er ulovlig, støtende eller skadelig for andre brukere eller tredjeparter. Du er også ansvarlig for å sikre at sykkelen din er i god stand og egnet for oppbevaring i sykkelparkeringsautomaten. 

Som bruker er du ansvarlig for å fullføre en påbegynt parkering eller uthenting av sykkel. En parkering eller uthenting avsluttes ved å trykke “lukk” i app’en.  

 

Det er strengt forbudt å oppholde seg inne i sykkelboksen unødig. Som bruker er du ansvarlig for at ingen andre kommer inn i boksen under parkering eller uthenting av sykkelen. Du er også ansvarlig for å kontrollere at ingen kjæledyr kommer inn i boksen. 

En konto per bruker 

Hver bruker kan opprette en konto. Denne kontoen er personlig og kan ikke benyttes av andre. Som brukeren er du selv ansvarlig for å oppbevare konto og app sikkert. Ved tap av mobiltelefon eller mistanke om misbruk, skal Bikeloop As kontaktes straks. Bikeloop AS er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto.   

Betaling  

Bruk av sykkelparkeringsautomaten og appen krever betaling. Prisen vil være tydelig angitt i appen, og du vil bli belastet i henhold til gjeldende priser og vilkår. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene og vilkårene når som helst, men vil informere deg om eventuelle endringer før de trer i kraft. 

Begrensninger og ansvarsfraskrivelse  

Vi mener vi har laget en av de sikreste sykkelparkeringene som finnes. Og vi vil gjøre vårt beste for å sikre at tjenesten fungerer som den skal, men kan allikevel ikke garantere at sykkelen din vil være 100% trygg og sikker i sykkelparkeringsautomaten. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for tap eller skade på sykler eller annen eiendom som følge av bruk av tjenesten. Vi er heller ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tap som følge av uautorisert tilgang til appen eller sykkelparkeringsautomaten. 

Avslutning  

Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere tjenesten når som helst og av en hvilken som helst årsak uten forhåndsvarsel. Du kan også velge å avslutte bruk av tjenesten når som helst. Eventuelle ubetalte avgifter vil fortsatt være skyldige og betales i henhold til vilkårene. 

bottom of page